Auto-Karta

Blog z nowoczesnymi inspiracjami i poradami

Kandydat powinien złożyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby w policji.

Można stwierdzić, że z roku na rok coraz więcej osób planuje dostać się do jednostki policji. Nie wszyscy kandydaci jednak wiedzą, jakie wymagania należy spełniać, by wykonywać ten zawód. Jak dokładnie przebiega rekrutacja na stanowisko w policji?

 

Nie wszyscy mają świadomość tego, że Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku powinien określić terminy rekrutacji, oraz określić dokładnie minimalną ilość ludzi, których można przyjąć do służby. Jakie dokumenty są wymagane? Kandydat musi przede wszystkim dostarczyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby. Niezbędny jest również dokładnie kompletny kwestionariusz osobowy. Nie można również zapomnieć o wypisaniu świadectw pracy czy służby. Wykształcenie policja ma znacznie większą wagę niż nam się wydaje. Kandydat, który nie odda tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Bardzo ważne jest też dostarczenie wojskowej książeczki w sytuacji, gdy kandydat do służby w policji byłby objęty ewidencją wojskową. Jak duże znaczenie ma ocena wszystkich dokumentów? Jeżeli dany kandydat złoży już dokumenty do biura policji, konkretna komórka org. która zajmuje się sprawą wyboru kandydatów do służby w policji nada temu kandydatowi zarówno nr. identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, które są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by podkreślić, że prawdziwość danych , które zostały umieszczone w kwestionariuszu osobowym będzie podlegała kontroli we wszystkich dostępnych przez policję kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Dodatkowo powinno się mieć tą świadomość, że dostarczenie przez danego kandydata niepełnych wymaganych danych może doprowadzić do przedłużenia okresu kwalifikacyjnego. Natomiast zatajenie prawdy, lub wpisanie nieprawidłowych informacji w kwestionariuszu jest fundamentem do odstąpienia od prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy prowadzone w szkołach Policji Powinno się wiedzieć, że w komórce do spraw doboru dany kandydat do służby uzyska szczegółowe informacje o terminie, w jakim będą realizowane kolejne etapy powiązane z kwalifikacją. Należy do nich koniecznie wliczyć test sprawności fizycznej policja, https://www.rekrutacja-do-policji.pl/. W dodatku musimy posiadać świadomość, iż dany kandydat powinien obowiązkowo zjawić się w jednej z pięciu policyjnych szkół (Legionowo, Piła, Szczytno czy Słupsk). Potem kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia będzie poddany 2 etapom kwalifikacji. Należy być świadomym, że test sprawności fizycznej będzie polegać na wykonaniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w określonym uprzednio czasie. Następnie wszystkie uzyskane wyniki przeliczone zostaną na odpowiedni system punktowy. Poza tym wspomniany wyżej egzamin sprawnościowy jest zaliczany, w momencie kiedy kandydat uzyska wyznaczony czas potrzebny do zaliczenia, jaki wynosi jedną minutę i 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *